Aquestes condicions generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

DADES IDENTIFICATIVES

El titular del web www.falgarona.com és Joan Falgarona Cortada, amb domicili social al C/Portella nº2, CP 17600, Figueres, Girona amb N.I.F. 40.424.691Y. Si desitja posar-se en contacte amb el titular, pot utilitzar el següent correu electrònic falgarona@falgarona.com

PRODUCTES

L'empresa es compromet a mantenir actualitzats els productes que s'ofereixen a la pàgina web, encara que pot donar-se el cas que aquests no puguin subministrar-se per causes alienes a la nostra voluntat o que els productes hagin sofert modificacions per part del/dels fabricants. És per això que l'empresa no assumeix cap responsabilitat en cas que no pugui, per causes alienes, subministrar el producte o aquest hagi sofert modificacions.

En tot cas, l'empresa sempre informarà el client d'aquest fet.

PREUS

Els preus indicats a la pàgina web corresponen al preu de venda amb el % d'IVA inclòs. Qualsevol altre impost o taxa no està inclòs.

A causa del seu especial règim fiscal, són considerats territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Canàries, Ceuta i Melilla. Per tant, les compres realitzades per residents d'aquests territoris estan exemptes del pagament de l'IVA (les despeses del despatx de duanes i els impostos d'importació no estan inclosos en el preu de l'article ni en el de l'enviament, i hauran de ser pagats en destinació pel receptor de la mercaderia).