Espai d'Art Aljub

L’Espai d'Art Aljub és un espai que promou activitats artístiques i culturals ubicat a la botiga Falgarona de Figueres. La paraula aljub és d’origen àrab i significa "pou". Tradicionalment, l’aljub era un dipòsit cobert de volta que servia per arreplegar l’aigua de la pluja. Avui, l’Aljub de la botiga Falgarona, en lloc de pluja, acull un altre líquid nodridor: l’art. En aquesta època de velocitats efímeres, les pedres de l’Espai d’Art Aljub volen recollir i preservar l’empremta de tots els artistes que hi hagin transitat per tal de crear un autèntic dipòsit de cultura.