GARANTIA

És imprescindible que, per fer ús de la garantia, es disposi del número de comanda.

El fabricant o, en defecte d'això, el representant de la marca determinarà si el producte defectuós queda emparat per la garantia. En aquest cas, es procedirà a allò que el fabricant determini, sigui la seva reparació o el canvi per un producte nou.

L'empresa es compromet a guiar-lo en aquest procés davant del fabricant.

Les despeses d'enviament seràn gratuïtes.

Abans de procedir a realitzar ús de la garantia, contacti amb nosaltres i l'assessorarem en la millor manera de gestionar-ho.

No estan inclosos en aquesta garantia:

  • Els defectes o desperfectes a causa d'una incorrecta utilització o manipulació del material.
  • Els desgastos produïts per l'ús normal del material.
  • Les reparacions de possibles defectes per part de serveis tècnics no autoritzats.
  • La disfunció i les seves possibles conseqüències degudes a una utilització errònia i diferent a la pròpia del producte (utilització professional, col·lectiva...).

En qualsevol cas, l'empresa no acceptarà cap responsabilitat si el fabricant rebutja aplicar tal garantia.

CANVIS I DEVOLUCIONS

En cas de necessitat d'un canvi o devolució possi's en contacte amb nosaltres, al correu: falgarona@falgarona.com. Totes les despeses seràn gratuïtes.